Nowo zawiązana Koalicja ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020, zrzeszająca organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne, chce uczcić jubileusz 30-lecia uchwalenia ustawy samorządowej i pierwszych wolnych wyborów do samorządów poprzez liczne działania i akcje społeczne, skierowanie przede wszystkim do młodzieży.

 
Dziś, 8 marca 2020r. świętujemy jubileusz uchwalenia, z inicjatywy Senatu RP, ustawy o samorządzie terytorialnym. Był to moment zwrotny w historii polskiej demokracji lokalnej – restytucja polskiej samorządności po ponad półwieczu. Dzięki implementacji tej ustawy realna władza na poziomie lokalnym wróciła do korzeni – do obywateli gmin, miast i miasteczek w całej Polsce. Trzydzieści lat sprawnego funkcjonowania samorządu terytorialnego to niewątpliwie jeden z największych sukcesów III Rzeczpospolitej.
 
Rok 2020 to czas, kiedy szczególnie mocno należy podkreślić znaczenie i rolę samorządności, w szczególności samorządności terytorialnej. Z tego powodu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz społeczna Inicjatywa 30. ROK WOLNOŚCI zaproponowały powołanie Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020. Do Koalicji należą organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne zainteresowane rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Głównym celem Koalicji jest obywatelska „edukacja dla demokracji” w duchu wolności, samorządności i solidarności.
 
W ramach Koalicji Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przygotowuje pakiet edukacyjny pt. „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym”, który będzie zawierał sześć scenariuszy lekcji dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Pakiet przeznaczony jest do wykorzystania przez nauczycieli szkół podstawowych (8 klasa) i ponadpodstawowych (1 i 2 klasa) oraz edukatorów i animatorów. „Projekt narodowej lekcji o samorządzie terytorialnym ma na celu nie tylko propagowanie idei samorządności terytorialnej, ale przede wszystkim wyposażenie ucznia w rzetelną wiedzę dotyczącą samorządności i tym samym kształcenie świadomego, aktywnego obywatela” – podkreśla Cezary Trutkowski prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.
 
Społeczna Inicjatywa 30. ROK WOLNOŚCI planuje organizację warsztatów „Wolność-Samorządność-Solidarność”, skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. Głównym ich celem będzie zainteresowanie młodych uczestników aktywnością obywatelską na rzecz środowiska lokalnego, samorządności w swoim najbliższym otoczeniu oraz korzystania z prawa wyborczego. W warsztatach będą brali też udział nauczyciele i przyszli nauczyciele (studenci), co pomoże im zredefiniować swoja rolę w kierunku bycia mentorami dla uczniów i rozwinie ich umiejętności pracy metodami interaktywnymi, w duchu wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego. „Na początku chcemy odwiedzić Bielsko-Białą, Lublin i Poznań. Potem kolejne miasta, miasteczka i wsie. Chcemy dotrzeć wszędzie tam, gdzie warto rozmawiać o kluczowych dla demokracji w Polsce wartościach, takich jak: wolność, samorządność i solidarność” – zaznacza Jacek Michałowski, lider Inicjatywy 30. ROK WOLNOŚCI.
 
Działania Koalicji będą relacjonowane na stronie internetowej www.roksamorzadnosci.pl. Koalicja ma charakter otwarty, organizacje samorządowe oraz pozarządowe do dołączenia i wspólnego świętowania 30-lecia polskiej samorządności.
NIE MA WOLNOŚCI BEZ SAMORZĄDNOŚCI!