Ruszyły szkolenia zawodowe w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze oraz OWES Zielona Góra. Ostatnie szlify na kursie kulinarnym pod okiem profesjonalistów ze Studio Kulinarne Look&Cook zdobywają pracownicy przedsiębiorstwa społecznego ‘Fundacja Pałac Bojadła’, która będzie zajmować się cateringiem. Natomiast pracownicy Spółdzielni Socjalnej FRESH CAR – Detailing/Lakiernictwo/Blacharstwo/Myjnia pod okiem ekspertów z Magic Garage – Automotive Centre zdobywali nowe kwalifikacje zawodowe na kursie z zakresu likwidacji wgnieceń Systemem Paintless Dent Repair oraz renowacji lakieru. Kolejne kursy doszkalające dla przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały dofinansowanie i wsparcie w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!” już wkrótce.

Głównym celem projektu “Rozkręcamy Społeczny Biznes!” jest przygotowanie do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez bezpłatne szkolenia, doradztwo, mentoring. Projekt ma za zadanie zachęcać do tworzenia przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) i, co za tym idzie, nowych miejsc pracy oraz wspierać jakość funkcjonowania już istniejących poprzez dotacje, wsparcie pomostowe, doszkalanie zawodowe, doradztwo biznesowe, finansowe i specjalistyczne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 i realizowany przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie https://owes.zgora.pl/.