Czy dana jednostka może zgłosić tylko jeden projekt w jednym obszarze, czy jest możliwość zgłoszenia kilku projektów w tym samym obszarze, albo kilku projektów w ogóle? 

Tak, jest możliwość zgłoszenia kilku projektów w tym samym obszarze, albo kilku projektów w ogóle, ale nagrodę urząd otrzyma tylko za jeden projekt. Urząd w konkursie może zostać nagrodzony tylko jeden raz.

Czy wdrożenie pilotażu jakiegoś rozwiązania (np. od stycznia do czerwca) bez wdrożenia finalnego tego rozwiązania również może zostać zgłoszone do konkursu? 

Nie, ocenie podlegać będą wdrożone finalnie rozwiązania.