Jubileusz 25-lecia FRDL –  Konferencja 25 lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość

18 września 2014 r. w Senacie RP odbyło się najważniejsze z jubileuszowych wydarzeń FRDL, konferencja 25 lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość, organizowana wspólnie z Senatem RP. Przebieg tego wydarzenia można obejrzeć na stronie Senatu RP

W tym właśnie dniu przed ćwierćwieczem w Senacie podpisany akt założycielski Fundacji, co miało miejsce w gabinecie pierwszego Marszałka Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Założycielami było pięciu ówczesnych parlamentarzystów (wybranych z list Komitetów Obywatelskich Lecha Wałęsy), inicjatorów reformy samorządowej: Walerian Pańko, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński, Andrzej Celiński i Jerzy Regulski, który od początku był jej prezesem. Fundacja miała być i była partnerem społecznym rządu we wprowadzaniu tej reformy, upowszechniając wiedzę o tym, czym jest samorząd terytorialny i przygotowując przyszłych włodarzy Polski lokalnej.

W czasie konferencji w Senacie osoby zasłużone dla realizacji misji Fundacji decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymały odznaczenia państwowe z rąk Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza.

Część merytoryczna spotkania poświęcona była przypomnieniu historii wprowadzania reformy i jej założeń oraz debacie wokół ważnych tematów i dylematów: ile państwa, a ile samorządu.

Obchody jubileuszu 25-lecia FRDL objęte zostały patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – 25 lat Wolności oraz opieką przez Komitet Honorowy. Obejmują pięć konferencji oraz konkurs filmowy „Moja Polska samorządna”.