Jubileusz 25-lecia FRDL: konferencja w Senacie

Prezentujemy zdjęcia z jubileuszowej konferencji naszej Fundacji, która została zorganizowana we współpracy z Senatem RP. Podczas uroczystości, zasłużonym pracownikom i współpracownikom FRDL Marszałek Bogdan Borusewicz wręczył wysokie odznaczenia państwowe. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wydarzenia