Jubileusz XXV-lecia FRDL – “Samorząd Przyjazny Rodzinie” – konferencja o polityce prorodzinnej Samorządu Terytorialnego na Pomorzu Zachodnim

W dniach 22-23 maja 2014 roku odbyła się w Szczecinie konferencja „Samorząd Przyjazny Rodzinie”. Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane w ramach obchodów jubileuszu XXV-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, objęte patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25 lat Wolności.

Z okazji jubileuszu Fundacji list gratulacyjny wystosował Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Wręczył go w czasie konferencji dyrektorowi Centrum Szkoleniowego FRDL Dominikowi Górskiemu Wiceprezydent Miasta Krzysztof Soska, współprowadzący konferencję. List gratulacyjny wystosował także Robert Krupowicz, Burmistrz Gminy Goleniów.

Tytuł konferencji nawiązuje do programu przygotowywanego przez zachodniopomorski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz do szczecińskiego programu „Szczecin przyjazny rodzinie”. Działania te mają na celu stworzenie dobrego, przyjaznego klimatu dla rodzin. Oznacza to tworzenie takiej sytuacji, w której możliwie najwięcej rodzin może sobie dobrze radzić bez żadnej pomocy, ponieważ powstające prawo oceniane jest pod katem swojego wpływu na sytuację rodzin. Twórcy konferencji chcieli zerwać ze stereotypem debat na temat polityki rodzinnej, ograniczonej tylko do kontekstu przeciwdziałania przemocy domowej, organizowania pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i udzielania zasiłków rodzinnych itp.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Minister Ireny Wóycickiej z Kancelarii Prezydenta RP, omawiającym prezydencki program “Dobry klimat dla Rodziny”.

Wśród prelegentów był m.in. Stanisław Kluza, były wiceminister finansów. Tłumaczył jak ważne jest uwzględnianie sytuacji rodzin przy planowaniu rozwoju ekonomicznego. O działaniach podejmowanych w skali państwa, samorządu i organizacji społecznych na rzecz rodziny mówili przedstawiciele samorządów, które wprowadziły Karty Dużych Rodzin: dyrektor Barbara Daniluk z Urzędu Miasta Lublin, burmistrz Maria Grabowska z Grodziska Mazowieckiego, starosta wołomiński Piotr Uściński oraz Joanna Puzyna-Krupska (prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”), Dorota Rybarska-Jarosz (dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) i Jerzy Grzybowski (współzałożyciel stowarzyszenia „Spotkania małżeńskie”).

Konferencji towarzyszyły spotkania środowiskowe zorganizowane w Goleniowie, Policach i Szczecinie ( w ROPS, Civitas Christiana, Forum Gryf oraz w duszpasterstwie dominikanów).