Konferencja podsumowująca projekt Szkoła Współpracy

15 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca ogólnopolski projekt systemowy pn. „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Celem konferencji było podsumowanie zrealizowanych w projekcie działań, omówienie jego długofalowych efektów oraz prezentacja doświadczeń zarówno uczestników jak i członków zespołu projektu oraz trenerów. W konferencji wzięło udział ponad 490 przedstawicieli szkół i przedszkoli z całej Polski oraz blisko 100 gości – przedstawicieli instytucji związanych z edukacją. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: szkolawspolpracy.pl