Serdecznie zapraszamy na konferencję "Potrzebne zmiany w samorządzie lokalnym a bieżące wyzwania samorządu w Polsce". Wydarzenie odbędzie się 16 czerwca w Orientarium - Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi. 

 

Wolą organizatorów jest, aby konferencja skłaniała do refleksji na temat aktualnej kondycji i warunków, w których działają jednostki samorządu terytorialnego. Pragniemy stworzyć przestrzeń, w której akademicy i eksperci ze środowisk samorządowych będą mogli zaprezentować swoje analizy i refleksje związane z funkcjonowaniem społeczności oraz przedstawili swoje rekomendacje związane z pożądanymi kierunkami rozwoju samorządności terytorialnej w naszym kraju.

W trakcie konferencji debatować będziemy między innymi nad kondycją finansów samorządowych, aktualnymi problemami związanymi z planowaniem przestrzennym, sytuacją kryzysu uchodźczego, zmianami demograficznymi, czy transformacją energetyczną.

Wierzymy, że konferencja będzie ważnym wydarzeniem w ramach dyskusji o stanie polskiego samorządu.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI


9:30 – 10:30

Rejestracja Gości

10:30 – 11:00

Rozpoczęcie konferencji, powitanie Gości

11.00 – 15.00


I Część

Potrzeba zmian w samorządzie. Wyniki badania nt. postrzegania samorządu przez obywateli.

Moderator:

dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Wystąpienia

  • dr hab. Mikołaj Lewicki: Co utrudnia a co sprzyja aktywności społeczności lokalnych?
  • prof. dr hab. Marek S. Szczepański & prof. dr hab. Anna Śliz: Obywatelskie prawo do miasta - prawo do gminy. Refleksje socjologiczne.
  • prof. dr hab. Hubert Izdebski: Aktualność projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.
  • dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW: Demokracja lokalna – bliżej obywatel

II Część

Debata

Aktualna sytuacja i potrzeba zmian w samorządzie. Ład przestrzenny.

Moderator:

prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Udział: dr hab. Dominik Drzazga, Uniwersytet Łódzki i Towarzystwo Urbanistów Polskich, dr Adam Kowalewski, Towarzystwo Urbanistów Polskich, dr Tomasz Majda, Towarzystwo Urbanistów Polskich i Politechnika Warszawska, prof. dr hab. Maciej Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dr Robert Warsza, Politechnika Łódzka


ok. 13:15 – 13:45

Przerwa kawowa


III Część

Debata

Aktualna sytuacja i potrzeba zmian w samorządzie. Płaszczyzna ustrojowa.

Moderator:

dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytet Łódzki

Udział: dr hab. Beata Guziejewska, kierownik Katedry Finansów Publicznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Tomasz Fijołek, Dyrektor, Unia Metropolii Miast Polskich Grzegorz Kubalski, zastępca Dyrektora, Związek Powiatów Polskich; dr Jakub Kwaśny, adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny, Andrzej Porawski, Dyrektor, Związek Miast Polskich, w potwierdzeniu Przewodniczący ZGWRP


IV Część

15:00 – 16:00

Wręczenie Nagród imienia Jerzego Regulskiego

  • Idea nagrody i omówienie wkładu prof. Jerzego Regulskiego w budowę samorządu terytorialnego i rozwój gospodarki przestrzennej – łódzka szkoła ekonomiki miast i samorządu terytorialnego;
  • Uroczystość wręczenia nagród imienia Jerzego Regulskiego za rok 2022;
  • Wystąpienia nagrodzonych.

16:00 – 16:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji. Bankiet.

 


Biuro Konferencji:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

 

Kontakt w sprawie udziału w konferencji i zgłoszeń:

Marlena Moliszewska-Gumulak, Dyrektor ds. rozwoju

marlena.gumulak@frdl.org.pl

t. kom 660 70 10 13

 

Monika Ziółkowska, biuro zarządu

monika.ziolkowska@frdl.org.pl

t. kom: 533 898 107