Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwo Urbanistów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie projektu statuetki Nagrody imienia Jerzego Regulskiego.

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletni artyści plastycy, rzeźbiarze, studenci ostatniego roku studiów artystycznych oraz inni twórcy.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu statuetki Nagrody imienia Jerzego Regulskiego.Uczestnicy biorący udział w konkursie zobowiązani są dostarczyć kartę projektu (szczegóły w Regulaminie konkursu).

Więcej szczegółów (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) w zakładce konkurs na stronie www.nagrodaregulskiego.frdl.org.pl