Doroczna Nagroda FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego