Doroczna nagroda FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne

Doroczna Nagroda FRDL

Doroczna Nagroda FRDL została ustanowiona przez założycieli Fundacji w 2004 roku dla zwrócenia powszechnej uwagi na osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Od roku 2008 Doroczna Nagroda poświęcona jest wspieraniu integracji społeczności lokalnych, gdyż tylko społeczności silnie zintegrowane są zdolne do zarządzania własnymi sprawami, a więc do realizacji celów samorządu terytorialnego. Kluczową rolę w tym względzie odgrywa lokalna kultura i tradycja, które łączą mieszkańców wokół wspólnych wartości. Dlatego wszelkie inicjatywy obywatelskie i wydarzenia związane z krzewieniem i rozwojem kultury lokalnej oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego zasługują na wsparcie i upowszechnienie. Temu celowi ma służyć Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

20 marca 2015 r. odbył się finał VII edycji Dorocznej Nagrody FRDL

„Nagradzanie społeczności lokalnych za przedsięwzięcia kulturalne i kulturotwórcze jest bardzo ważne, ponieważ przyszłość kraju  i demokracji lokalnej zależy od tego, czy ludzie identyfikują się ze swoim miejscem. Należy koniecznie wspierać inicjatywy, które prowadzą do wzmocnienia lokalnych więzi.” – prof. Jerzy Regulski, przewodniczący Kapituły Nagrody FRDL i prezes Fundacji.

Dotychczasowe edycje Dorocznej Nagrody pokazały nam, jak wielki jest społeczny potencjał i różnorodność podejmowanych inicjatyw. Dlatego zgłoszone do konkursu inicjatywy zostaną zamieszczone w bazie dobrych praktyk, działającego przy Narodowym Centrum Kultury internetowej Platformie Kultury. Partnerem Fundacji przy organizacji Dorocznej Nagrody była Fundacja Orange.

Zapraszamy do Galerii VII edycji Dorocznej Nagrody FRDL