W kategorii IDEI, nagrodę główną przyznano projektowi „Trakt Praski, czyli pieszo – rowerowy szlak pomiędzy warszawskim Powiślem oraz Pragą” autorstwa Małgorzaty Dembowskiej.

W kategorii tej nominowano projekty: „Odrzańska Droga Rowerowa – Koncepcja przebiegu trasy” (Instytut Rozwoju Terytorialnego), „Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna” (Urząd Miasta Olsztyna), „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Krakowa – kierunki zagospodarowania przestrzennego Krakowa” (Elżbieta Koterba).

Nagrodę główną w kategorii REALIZACJA DZIEŁA otrzymał projekt „Realizacja projektu architektoniczno-urbanistycznego Bulwaru Politechniki Wrocławskiej” przygotowany przez Andrzeja Poniewierkę z Politechniki Wrocławskiej.

W tej kategorii nie przyznano nominacji.

Zwycięzcą w kategorii WIEDZA i UPOWSZECHNIANIE został „Anty-bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu” opracowany przez Lecha Merglera, Kacpra Pobłockiego i Macieja Wudarskiego.

Ponadto w kategorii tej nominacje otrzymały: „Publikacja projektu Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu), raport „Czy Warszawa jest otwarta na przestrzenie publiczne” (Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”) oraz „Magazyn Miasta – pierwszy w Polsce interdyscyplinarny magazyn o mieście” (Magazyn Miasta).

Nagrodę główną w kategorii AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA otrzymały dzieła: „Temat: Rzeka. Przywracamy Łynę Olsztynowi” i „Czarno na białym. Ujawniamy to, czego nie chcą pokazywać olsztyńscy samorządowcy” autorstwa Forum Rozwoju Olsztyna.

Nominację w tej kategorii otrzymał projekt „Rowerowy katalizator społecznych zmian w 40-tysięcznym mieście Świdnik” (Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów).