Archiwum ELoGE w Polsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego otrzymała w 2018 roku akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Po raz pierwszy Znaki ELoGE przyznaliśmy jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce w 2018 roku. II edycja został ogłoszona w 2020 roku, zaś certyfikaty wręczono w roku 2021.