Raport Roczny 2016

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 68

ROK PUBLIKACJI: 2017

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

Raport Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za rok 2016
Opracowanie: Sylwia Gralec
Projekt graficzny: Marta Rębosz
Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

Warszawa 2017