Raport roczny 2014

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 38

ROK PUBLIKACJI: 2015

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

Sprawozdanie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za rok 2014
Opracowanie: Małgorzata Herbich
Projekt graficzny: Tomasz Maniewski
Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

Warszawa 2015

Lista projektów realizowanych przez FRDL w roku 2014

Wykaz konferencji organizowanych przez FRDL w roku 2014