Raport roczny 2015

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 68

ROK PUBLIKACJI: 2016

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

Raport Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za rok 2015
Opracowanie: Zespół FRDL
Projekt graficzny: Marta Rębosz
Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

Warszawa 2016

Raport z badania sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za rok 2015