W czasie niemal 30 lat działalności Fundacja otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia od władz krajowych, samorządowych i organizacji międzynarodowych. Poniżej wybrane z nich.

2016 rok – Złoty Medal za wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów oświatowych i edukacyjnych na Ukrainie

 

Podczas najważniejszego wydarzenia edukacyjnego na Ukrainie – VII Międzynarodowej Wystawy “Współczesne instytucje oświatowe” – nagrodzono FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie Złotym Medalem za całokształt działalności i doświadczenie w realizacji projektów oświatowych i edukacyjnych na Ukrainie, a w szczególności cyklu projektów “Młodzi z inicjatywą” (3 edycje realizowane od 2012 r., współfinansowane w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa MSZ RP)

2014 rok – Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Podczas II Śląskiego Konwentu Samorządowego w Katowicach (22.04.2014), dyrektorowi Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL została wręczona Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

2009 rok – Medal wybity z okazji 20-lecia odrodzenia Senatu RP

 

Podczas Gali Jubileuszu XX-lecia FRDL wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski wręczył prezesowi FRDL Medal wybity z okazji 20-lecia odrodzenia Senatu RP i powiedział:

“W imieniu Senatu RP składam Fundacji gratulacje i podziękowania za to, co w ciągu ostatnich 20 lat zrobiła dla polskiej demokracji w ogóle, a demokracji lokalnej w szczególności.”

2008 rok – Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego w konkursie Najlepsza Inwestycja w Człowieka

FRDL otrzymała nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego za realizację projektu “Sołtyski i liderki wiejskie – kobiety zarządzają polską wsią” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Była to II edycja konkursu “Dobre praktyki EFS 2008” pod hasłem: “Najlepsza inwestycja w człowieka 2008”.

Na konkurs nadesłano 239 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty w ramach SPO RZL, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

2004 rok – Nagroda Honorowa Forum Ekonomicznego w Krynicy

 

W 2004 roku Fundacja została wyróżniona Nagrodą Honorową XIV Forum Ekonomicznego w Krynicy dla organizacji pozarządowej działającej na rzecz współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Dyplom honorowy został wręczony władzom Fundacji w czasie uroczystości jubileuszu XV-lecia FRDL

2000 rok – Nagroda Główna w Konkursie Pro Publico Bono

 

W 2000 roku Fundacja otrzymała Nagrodę Główną w bardzo prestiżowym konkursie, promującym postawy i aktywności obywatelskie, wspierającym rozwój społeczny oraz budowę nowoczesnego, demokratycznego państwa poprzez wyróżnianie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw obywatelskich.

W dyplomie, w uzasadnieniu napisano, że Nagrodę przyznano autorom „najwspanialszych inicjatyw obywatelskich Pro Publico Bono, podejmowanych w duchu służby dobru wspólnemu przez wolnych Obywateli Niepodległej Rzeczpospolitej.”

Profesor Jerzy Regulski wraz z FRDL otrzymał także Nagrodę XX lecia Pro Publico Bono w 2009  roku.

1995 rok – UN Habitat Scroll of Honour

 

W 1995 roku Fundacja otrzymała nagrodę UN Habitat. W uzasadnieniu napisano:

“For its leadership in strengthening local democracy, and its contribution to building a better living environment for all in Poland through promoting effective and transparent self-government, municipal capacity-building and civic engagement.”

(Za jej przywództwo we wzmacnianiu demokracji lokalnej i wkład w budowanie lepszych warunków życia dla wszystkich ludzi w Polsce poprzez promowanie skutecznego i przejrzystego samorządu, budowy potencjału jednostek samorządowych i zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego.)

UN Habitat (Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich – United Nations Human Settlements Programme) to agenda ONZ zajmująca się kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich, w tym promocją zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich.