RADA PROGRAMOWA FRDL

W 2016 roku Rada Fundatorów FRDL powołała Radę Programową FRDL, która jest organem doradczym i opiniującym. Rada Programowa  złożona jest z przedstawicieli świata nauki skupionych wokół idei demokracji lokalnej i administracji samorządowej, krajowych i regionalnych stowarzyszeń, związków i innych organizacji samorządu terytorialnego.

Rada Programowa FRDL:

Janusz Sepioł
Przewodniczący Rady

Rudolf Borusiewicz

Jerzy Cieślik

Olgierd Dziekoński

Zygmunt Frankiewicz

Anna Giza-Poleszczuk

Grzegorz Gorzelak

Elżbieta Hibner

Hubert Izdebski

Tadeusz Markowski

Stanisław Mazur

Andrzej Porawski

Pawel Swianiewicz