„Youth Impact”

4 grudnia 2019 w głównej siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Warszawie odbyło się pierwsze z serii spotkań w ramach projektu YOUTH IMPACT. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji, które zakwalifikowały się do projektu: Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej, Fundacja Robinson Crusoe, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Aktywizacja, FRDL MISTiA oraz FRDL Podlaskie Centrum. Organizacje te oraz Regionalne Ośrodki FRDL prowadzą projekty mające na celu wsparcie zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży.

„Youth Impact”

Podczas spotkania przedstawiciele FRDL: dr Sławomir Nałęcz i Ewa Pintera wyjaśnili zebranym założenia projektu YOUTH IMPACT oraz w jaki sposób można uzyskać wsparcie w zakresie ewaluacji wewnątrz organizacji macierzystych. W trakcie drugiej części spotkania odbyła się dyskusja nad istotą oraz korzyściami, jakie niesie ze sobą dobrze przeprowadzona ewaluacja i jak może ona pomóc osobom zarządzającym w usprawnieniu funkcjonowania organizacji. Uczestnicy przedstawili profil swoich organizacji  i dyskutowali na temat trudności związanych z realizacją zadań ewaluacyjnych.

„Youth Impact”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z partnerami z Czech (Channel Crossings), Słowacji (Pedal.Consulting) i Niemiec (FIAPeV ) wspiera prowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej, wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości młodych. Projekt YOUTH IMPACT finansowany jest w ramach Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży z Funduszy Norweskich i EOG. Fundusz ten został powołany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w celu promowania zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia młodzieży w Europie.