FRDL MISTIA nagrodzony przez ukraińskie władze

FRDL MISTiA – krakowski Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – został nagrodzony przez ukraińskie władze złotym medalem za wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów oświatowych i edukacyjnych na Ukrainie. Instytut wyróżniono podczas najważniejszego wydarzenia edukacyjnego na Ukrainie - VII Międzynarodowej Wystawy „Współczesne instytucje oświatowe”. Organizatorami Wystawy są corocznie Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy; tegoroczna edycja objęta była patronatem m.in. Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, obecnego premiera, Wołodymyra Hrojsmana. FRDL MISTiA został przez organizatorów nagrodzony w dziedzinie "Międzynarodowa współpraca jako obowiązkowa składowa innowacyjnego rozwoju oświaty i nauki". Jest to odznaczenie przyznane za całokształt działalności i doświadczenie Instytutu w realizacji projektów oświatowych i edukacyjnych na Ukrainie, a w szczególności cyklu projektów "Młodzi z inicjatywą" (3 edycje realizowane od 2012 r., współfinansowane w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa MSZ RP). Ośrodek krakowski otrzymał również dodatkowe wyróżnienie w dziedzinie "Wdrażanie pedagogicznych innowacji w systemach oświaty", a jego wieloletni pracownik - Wojciech Odzimek - wyróżnienie indywidualne w kategorii "Rozwój inicjatywności młodzieży oraz nauczania przedsiębiorczości w regionalnych systemach oświaty poprzez realizację projektów międzynarodowych". Więcej informacji o tym wydarzeniu (w jęz. ukraińskim, angielskim i rosyjskim) można znaleźć pod  adresem: http://www.vsosvita.com.ua/ dyplom-msz_frdl-mistia_1_ok dyplom-msz_frdl-mistia_2_ok