Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż systemu inteligentnego monitoringu (kamery – 20 szt., rejestrator – 1 szt. wraz z usługą instalacji i konfiguracji) i kamery sportowej – 1 szt. dla Technikum Programistycznego Infotech w Białymstoku.

Powstaje w kontekście projektu RPPD.03.03.01-20-0228/19 - Infotech - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej II

termin składania ofert - 2023-08-08 11:00:00

Więcej informacji - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/168302