wpanko-png-e8f4e258
List Prezesa FRDL Jerzego Stępnia odczytany w dniu 7 października 2016 r. podczas uroczystych obchodów upamiętniających 25. rocznicę śmierci oraz 75. rocznicę urodzin profesora Waleriana Pańki. Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość rocznicową z okazji 75-lecia urodzin i 25-lecie śmierci Profesora Waleriana Pańki. Niezmiernie żałuję , że nie mogę być dziś obecny w Brzozowie – niestety, w tej samej dacie muszę uczestniczyć w inauguracji roku akademickiego mojej uczelni, w której jestem prorektorem, a ta funkcja akurat w tym dniu uniemożliwia przyjęcie zewnętrznych zobowiązań. Proszę zatem tą drogą o przyjęcie moich serdecznych pozdrowień i gratulacji z okazji tej podniosłej uroczystości, przypominającej bardzo ważną Postać naszego życia publicznego i akademickiego. Trudno byłoby znaleźć w Sejmie X kadencji posła cieszącego się wówczas tak powszechną sympatią i zarazem autorytetem. Doprawdy, gdyby nie Jego wyjątkowa umiejętność działania  ponad podziałami, trudno byłoby skutecznie przeprowadzić w 1990 r. przez Sejm kontraktowy reformę samorządową. A udało się to z pozytywnymi skutkami, które może lepiej nawet dziś widać niż na początku transformacji. Jestem przekonany, że Polska lokalna wyglądałaby znacznie gorzej, gdyby nie głęboki, osobisty wpływ Profesora Waleriana Pańki  na rozwiązania dotyczące np. mienia komunalnego. Profesor był wybitnym znawcą współczesnych aspektów prawa własności, poświęcił im swoją pracę habilitacyjną i bardzo dbał w pracach nad ustawą samorządową o właściwe rozwiązania kwestii związanych z mieniem komunalnym -  z tego właśnie powodu szczególnie dobrze zapamiętałem Jego twórczy wkład w dzieło odbudowy polskiego samorządu. Zaznaczył swoją naukową obecność także na polu prawa rolnego i planowania przestrzennego. Nie trudno sobie wyobrazić jak cenionym byłby aktualnie specjalistą w tych dziedzinach – a byłby przecież dziś naukowcem nadal w pełni możliwości intelektualnych. Ale przecież pole Jego działalności w tamtym czasie było jeszcze szersze. W swojej krótkiej poselskiej działalności dał się poznać nie tylko jako wybitny prawnik – szybko wszyscy przekonali się, że jego talenty i wiedza powinny służyć Państwu jako całości. Tak się też stało w chwili powierzenia Mu funkcji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jego misja na tym polu została tragicznie przerwana, ale nawet ten krótki kilkumiesięczny okres zaowocował nową dynamiką tej instytucji, a przede wszystkim tchnął w jej pracowników głębokie przekonanie, że od tej chwili zaczyna się także i tu prawdziwa praca dla Polski. Osobiście zawdzięczam Walerkowi wiele – przede wszystkim możliwość wielogodzinnych rozmów i dyskusji w związku z pracami legislacyjnymi nad koncepcją samorządu, niemal przy każdej okazji  okazywał mi serdeczną życzliwość. Wiem także, że to wskutek Jego sugestii premier Tadeusz Mazowiecki powierzył mi przygotowanie i przeprowadzenie pierwszych wyborów samorządowych w 1990 r.,  a miało to z kolei zasadniczy wpływ na całe moje późniejsze zawodowe życie. I dziś jeszcze trudno pogodzić się z losem, który tak tragicznie dotknął Jego samego, a przede wszystkim Jego Najbliższych w chwili największej Jego intelektualnej i praktycznej aktywności. Niechaj więc pamięć o tej Niezwykłej Postaci naszego życia publicznego nigdy nie osłabnie. Tak właśnie - jak On - należało żyć: wartko, z pełnym poświęceniem na raz obranej drodze i z wiarą, że żadna chwila nie może być zmarnowana. Z wyrazami  głębokiej wdzięczności dla Wszystkich obecnych w dzisiejszej uroczystości – / Jerzy Stępień / 7 października 2016