frdl-4a0abcd1
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przedstawiła Ministrowi Administracji i Cyfryzacji Michałowi Boniemu swoje stanowisko w sprawie założeń regulacji prawnych, które mają zwiększyć elastyczność działania samorządów, poprawić współpracę między jednostkami oraz ich efektywność. Inicjatywa MAiC zmierza do wprowadzenia zmian w czterech grupach tematycznych: zwiększenie samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu terytorialnego, współpraca jednostek samorządu terytorialnego, dobrowolne łączenie się jst, poprawa procedur realizacji zadań. FRDL przekazała Ministrowi swoją opinię dotyczącą całego projektu, można ją przeczytać tutaj.