malopolska_200
Prezentujemy oficjalne Stanowisko Konwentu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego w związku z „Raportem o stanie samorządności terytorialnej”, projektem ustawy Prezydenta RP „o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego”, oraz zaprezentowanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego projektem ustawy „o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”. Rząd, Samorządy Terytorialne oraz instytucje ubezpieczeniowe w Polsce mają w swojej gestii po ok. 33% funduszy publicznych. Zaledwie pięcioosobowe Zarządy Województw mają być w regionach wyłącznym dysponentem aż 25 mld euro – ponad 100 mld złotych z Unii Europejskiej rozdzielanych na cele publiczne w latach 2014-2020. I. Konwent Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego z uznaniem odnosi się do inicjatywy i opracowania „Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”, autorstwa zespołu pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera. Konieczna jest szeroka debata obywatelska o kondycji polskiego samorządu i potrzebie przeprowadzenia trzeciej reformy samorządowej m.in. z uwzględnieniem diagnozy i wniosków z Raportu oraz projektu ustawy Prezydenta RP o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, a także przedstawionego przez Ministra Rozwoju Regionalnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Stoimy na stanowisku, iż pierwotna formuła funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego, która przyświecała jego twórcom i sprawdziła się w pierwszych latach III RP uległa dużemu osłabieniu. Jest to zjawisko, które można zaobserwować poprzez relacje władzy uchwałodawczej i wykonawczej. Pełna treść stanowiska znajduje sie tutaj.