wreczenie-oolabialego_prof_jreg_male
Przewspaniały Człowiek o najwyższych walorach, zarówno intelektu jak i kultury osobistej. Trudno uwierzyć, że w rocznicę 25-lecia odrodzenia polskiego samorządu, jego ojciec i spiritus movens - profesor Jerzy Regulski pozostanie z nami jedynie duchowo. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że był Honorowym Obywatelem Gminy Marklowice, chociaż  tak naprawdę mógłby być honorowym obywatelem każdej polskiej gminy. Polska utraciła Człowieka, motora przemian życia obywatelskiego i gospodarczego, bez którego nie byłoby obecnej Rzeczypospolitej: samorządnej, gospodarnej. Reforma samorządowa zainicjowana przez profesora Regulskiego uruchomiła przede wszystkim ogromne pokłady ludzkiej aktywności w społecznościach lokalnych, które zaowocowały tym, że nasze gminy, powiaty i województwa stały się piękniejsze, zasobniejsze jednym słowem zmieniły się korzystnie nie do poznania. Tę szansę otrzymaliśmy od Niego my samorządowcy, którym chciało się zmieniać nasze lokalne Małe Ojczyzny. Ówczesne elity czasu przełomu ustrojowego nie do końca wierzyły w powodzenie reformy samorządowej. Determinacja profesora Regulskiego sprawiła, że żyjemy dzisiaj w innej Polsce. Tadeusz Chrószcz Marklowice, dnia 12 lutego 2015 r.