Rozpoczynamy nową serię krótkich, opiniotwórczych tekstów pod nazwą OPINIE i KOMENTARZE FRDL. Będą one stanowiły ekspercki wkład Fundacji w debatę o bieżących wydarzeniach wybranych, jako ważne dla środowiska samorządowego.

Pierwszy komentarz (link poniżej) dotyczy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jego autorem jest Maciej Kiełbus – red. naczelny “Prawa dla samorządu” oraz ekspert prawny ZMP, ZGW RP i innych stowarzyszeń JST.

Jego uwagi o celowości wprowadzanych właśnie zmianach w “prawie śmieciowym” stanowią ważny głos w dyskusji nie tylko o jakości stanowionego obecnie w Polsce prawa. Pokazują też, jak fasadowa staje się rola Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w wypracowywaniu aktów prawnych dotyczących samorządów.

Zapraszamy do  zapoznania się z dokumentem (plik w formacie pdf).