1

Ośrodek FRDL w Gdańsku

2

Ośrodek FRDL w Szczecinie

3

Ośrodek FRDL w Bydgoszczy

4

Ośrodek FRDL w Białymstoku

5

Ośrodek FRDL w Warszawie

6

Ośrodek FRDL w Zielonej Górze

7

Ośrodek FRDL w Łodzi

8

Ośrodek FRDL we Wrocławiu

9

Ośrodek FRDL w Opolu

10

Ośrodek FRDL w Lublinie

11

Ośrodek FRDL w Katowicach

12

Ośrodek FRDL w Kielcach

13

Ośrodek FRDL w Krakowie

14

Ośrodek FRDL w Rzeszowie

BIURO ZARZĄDU FRDL

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel.: 22 351 93 21
fax: 22 351 93 10
zarzad@frdl.org.pl
www.frdl.org.pl