Pierwszy numer „Analiz FRDL” już dostępny na naszej stronie internetowej w formacie PDF.  Zapraszamy do lektury!

Gospodarka Przestrzenna

Dr Adam Kowalewski w analizie inaugurującej działalność Centrum Ekspertyzy Lokalnej naszej fundacji (CEL FRDL) szeroko komentuje skutki chaosu przestrzennego w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Analizując przyczyny braku powodzenia inicjatyw kolejnych rządów, które deklarowały wolę naprawy systemu gospodarowania przestrzennego, pokazuje z jakimi barierami muszą mierzyć się reformatorzy. Wskazuje m.in. kilka środowisk zawodowo-gospodarczych żywotnie zainteresowanych w utrzymaniu status quo. Wymienia mechanizmy, które obecnie zachęcają wójtów i burmistrzów do podejmowania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy, zamiast tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Autor zaznacza, że faktyczna naprawa systemu planowania przestrzennego może się udać tylko przy silnym poparciu społecznym, a to ostatnie wymaga szerokiej kampanii informacyjnej.

Gospodarka przestrzenna – Kryzys-Źródła-Straty-Drogi Wyjścia (plik w formacie PDF)