Finał VI edycji DOROCZNEJ NAGRODY
FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
za lokalne inicjatywy kulturalne
pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Narodowego Centrum Kultury

9 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Dorocznych Nagród Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej podczas konferencji “WARTO! Lokalna kultura jako wartość”.

Konferencje finałowe są zawsze okazją do spotkania i rozmowy ludzi z całej Polski, reprezentujących cztery grupy: władze samorządowe, przedstawicieli samorządowych instytucji kultury, działaczy organizacji pozarządowych i grupy obywateli oraz lokalnych liderów, których łączy pasja i zaangażowanie w działania na rzecz zachowania tradycji i rozwój rodzimej kultury z członkami Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL i przedstawicielami instytucji jej patronujących i z nią współpracujących.

Gości powitał prof. Jerzy Regulski, prezes FRDL i przewodniczący Kapituły,  prof. Andrzej Rottermund, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Krzysztof Dudek, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, a także pani Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange, współpracującej z FRDL przy organizacji Dorocznej Nagrody i jednego z fundatorów nagród.

Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wystosował list do uczestników konferencji. Nawiązując do przyszłorocznego jubileuszu 25-lecia istnienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pogratulował jej twórcom wytrwałych działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Laureatom Dorocznej Nagrody pogratulował sukcesu, życząc, aby wyróżnione projekty stanowiły źródło satysfakcji dla ich twórców i przynosiły wiele pożytku lokalnym społecznościom.

Prelekcje wygłosili goście specjalni. Ks. Adam Boniecki, Redaktor Senior „Tygodnika Powszechnego” skupił się w swoim wystąpieniu na określeniu, czym jest „wartość” w życiu człowieka. Dr Tomasz Rakowski z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego opowiedział, jak aktywizować społeczności wiejskie i peryferyjne za pomocą sztuki, bez narzucania im swoich koncepcji.

Moment ogłoszenia wyników i wręczenia nagród był dla zebranych przedstawicieli 20 najwyżej ocenionych przez Kapitułę projektów momentem szczególnie oczekiwanym. W każdej z czterech kategorii przyznane zostały: jedna nagroda główna i cztery wyróżnienia.

W kategorii jednostek samorządu terytorialnego wyróżnienia otrzymały:
Urząd Gminy Pruszcz Gdański (woj. pomorskie) za projekt „Żuławski Tulipan”,
Gmina Sułkowice (woj. małopolskie) za projekt „Integracyjne spotkania stowarzyszeń, organizacji, pasjonatów i artystów Gminy Sułkowice – Jarmark Sułkowicka Jesień”,
Urząd Gminy Kolno (woj. podlaskie) za projekt „Rozbudowa i modernizacja trzech świetlic wiejskich”,
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce (woj. małopolskie) za projekt „Wypas w Dobczycach”,
Doroczną Nagrodę FRDL otrzymała Gmina Dąbrowa Tarnowska (woj. małopolskie) za projekt „Renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – Perły Architektury Chasydów – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur”.

W kategorii samorządowe instytucje kultury wyróżnienia otrzymały:
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury (woj. lubelskie) za projekt „Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych”,
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) za projekt „Cykl działań – COOLturalne Stronie na maksa.”,
Gimnazjum nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nysie (woj. opolskie) za projekt „Teatr „KATHARSIS” w Gimnazjum nr 3 w Nysie”,
Zamojski Dom Kultury (woj. lubelskie) za projekt „Wędrująca Estrada 2013”.
Doroczną Nagrodę FRDL otrzymała Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina (woj. łódzkie) za projekt „Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej “Kolory Polski”.

W kategorii organizacje pozarządowe i grupy obywateli wyróżnienia otrzymały:
Muzeum Powozów Galowice (woj. dolnośląskie) za projekt „Muzeum Powozów Galowice – nowatorskim centrum kultury”.
–  Liczi (woj. lubelskie) za projekt „Okno na teatr”.
Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza “Folkowisko” (woj. podkarpackie) za projekt „Działania kulturalne i społeczne Stowarzyszenia Animacji Kultury “Folkowisko” w latach 2012-2013”.
Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek (woj. śląskie) za projekt „Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek”.
Doroczną Nagrodę FRDL otrzymali Mieszkańcy wsi Borówek (woj. dolnośląskie) za projekt “Razem możemy więcej – wspólne działania mieszkańców Borówka przy tworzeniu Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz przy organizacji I Pikniku Borówkowego”.

W kategorii osób indywidualnych wyróżnienia otrzymały:
Aneta Ćwieluch ze Zgorzelca (woj. dolnośląskie) za organizowanie na terenie Pogranicza amatorskiego ruchu teatralnego: zakładanie grup teatralnych i organizację festiwali teatralnych: „Młodzieżowych Zatargów Teatralnych” oraz Festiwalu Otwartych Propozycji Artystycznych „FOPA”.
Katarzyna Muszyńska (woj. opolskie) za zaangażowanie mieszkańców miejscowości Szczepanek w powstanie multimedialnej Pracowni Orange jako miejsca spotkań, biblioteki i dostępu do nowych technologii informacyjnych.
Renata Borowiecka-Gutsze z Kęsowa (woj. kujawsko-pomorskie) jest kreatorką mody, stylistką, działaczką społeczną, która m.in. poprzez projekt “Bory Tucholskie – na szlaku mody” spopularyzowała lokalny tradycyjny haft.
Marek Ślusarz z Warszawy (woj. mazowieckie) za inicjowanie działań aktywizujących mieszkańców warszawskiej dzielnicy Muranów dla budowania ich identyfikacji z dzielnicą i przypomnienia jej przedwojennej historii.
Doroczną Nagrodę FRDL otrzymali Państwo Ewelina i Mariusz Gryniukowie z Kuźniczyska (woj. dolnośląskiej) za odrestaurowanie XVIII – wiecznego młyna wodnego i utworzenie w nim Izby Tradycji Młynarskich, jako izby spotkań mieszkańców i za przypomnienie tradycji związanej z zawodem młynarza.

Laureaci głównych nagród otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł ufundowane przez Fundację Orange, Narodowe Centrum Kultury i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Konferencję zwieńczył panel z udziałem laureatów pt. “Gdzie jest wartość w kulturze lokalnej?”, którego moderatorem był dr Adam Aduszkiewicz, Prezes Zarządu FRDL.