Forum

W dniach 20-21 listopada odbyło się kolejne posiedzenie funkcjonującym przy FRDL MISTiA Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, w którym wzięło udział 115 włodarzy – członków Forum. Gośćmi pierwszego dnia Forum był m.in. Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Marszałka Witolda Kozłowskiego i Wicemarszałka Łukasza Smółkę. Swoją obecnością zaszczycił zebranych również Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski, który zadeklarował otwartość i chęć dalszej współpracy z Województwem Małopolskim, jak również z Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

Podczas spotkania wręczono wyróżnienia dla jednostek samorządu terytorialnego, które osiągnęły najlepsze wyniki w Rankingu Gmin Małopolski 2019. Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą FRDL MISTiA realizuje we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie od 2010 roku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. „Ranking to ważny element monitorowania sytuacji małopolskich gmin, cenny instrument, który z perspektywy lat pozwala obserwować, jak zmienia się sytuacja społeczna, ekonomiczna, gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego” – podsumował Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski. Patronat nad tym wydarzeniem objęli m.in. Wojewoda Małopolski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego. Wyróżnienia wręczali: Marszałek Witold Kozłowski, Dyrektor FRDL MISTiA Anna Łyżwa, Prezes Forum Małgorzata Małuch oraz Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego Grzegorz Ruta.

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji nieprzerwanie od 2000 roku zrzeszając obecnie blisko 93% włodarzy wszystkich gmin województwa małopolskiego. Głównym celem działania Forum jest podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, wzmacnianie roli samorządów terytorialnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz budowanie profesjonalnej administracji publicznej. Forum realizuje ten cel m.in. poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne i priorytetowe dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów.

Więcej informacji o Rankingu Gmin Małopolski: http://mistia.org.pl/ranking-gmin/

Więcej o Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski: http://mistia.org.pl/fora/forum-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-malopolski/