Referaty wygłoszone w czasie konferencji 18.09.2014 r. – Jubileusz 25-lat FRDL

Szczegóły opracowania

AUTOR: FRDL

ROK PUBLIKACJI: 2014

JĘZYK OPRACOWANIA: polski

COPYRIGHT: FRDL

Opis opracowania

Referaty wygłoszone podczas konferencji „25 lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość”, głównej uroczystości obchodów jubileuszu XXV-lecia FRDL. Konferencja była organizowana wspólnie z Senatem RP dn. 18 września 2014 r.

Referaty zostały opublikowane w piśmie „Samorząd Terytorialny” (numerze 1/2 . 2015 r.)

Wstęp prof. Huberta Izdebskiego, redaktora naczelnego “Samorzadu Terytorialnego”.

Otwarcie konferencji: Idea samorządności, rzeczywistość samorządności, wyzwania samorządności – prof. Jerzy Regulski, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Pierwsza sesja panelowa – Rzeczywistość i przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce.

 1. Reforma samorządowa w zamierzeniu jej twórców – Jerzy Stępień, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku-
 2. Dlaczego samorząd jest sukcesem? – poziom regionalny– Elżbieta Polak, Marszałkini Województwa Lubuskiego
 3. Dlaczego samorząd jest sukcesem?- poziom miasta – Marcin Zamoyski, Prezydent Miasta Zamość
 4. Co dalej? Główne wyzwania i kierunki zmian – Janusz Sepioł, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej-

Druga sesja panelowa – Samorząd jako część Państwa i samorząd jako wspólnota obywateli – ile spójności ile autonomii?

 1. Wprowadzenie – prof. Paweł Swianiewicz
 2. Gospodarka przestrzenna – dr Adam Kowalewski
 3. Edukacja – dr Cezary Trutkowski
 4. Finanse – dr Jarosław Neneman
 5. Ekologia – dr Andrzej Kassenberg
 6. Klauzula generalna – prof. Hubert Izdebski
 7. Rola FRDL w rozwoju samorządu terytorialnego, zadania FRDL wobec wyzwań stojących przed samorządności – dr Adam Aduszkiewicz – FRDL