POSZUKUJEMY TRENERÓW w ramach projektu „Cyfryzacja nam nie straszna”

POSZUKUJEMY TRENERÓW

w ramach projektu „Cyfryzacja nam nie straszna

POWR.02.18.00-00-0017/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności (prosimy zapoznać się jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220194

Okres realizacji szkoleń: 16.12.2019 – 31.01.2020r.
Termin składania ofert: 09 grudnia 2019

Przedmiotem zapytania jest wybór trenerów do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników 7 JST z terenu województwa mazowieckiego.

 

Tematyka szkoleń:

Część 1: Praktyczne aspekty obsługi podatkowej – szkolenie dwudniowe, 2 x 8 godzin dydaktycznych

Część 2: Windykacja należności – szkolenie jednodniowe, 8 godzin dydaktycznych

Część 3: Księgowanie nieruchomości inwestycyjnych, księgowe ujęcie gruntów – szkolenie jednodniowe, 8 godzin dydaktycznych

Część 4: Numeracja porządkowa nieruchomości – szkolenie jednodniowe, 8 godzin dydaktycznych

Część 5: Należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomościszkolenie dwudniowe, 2 x 8 godzin dydaktycznych

Kontakt:

Katarzyna Doherty – Koordynator Projektu
e-mail: katarzyna.doherty@frdl.org.pl
tel. 698 371 889