Od dnia 28 stycznia 2019r.  gminy z terenu całego kraju, w ramach projektu: ” Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, mogą pozyskać grant na konsultacje społeczne dokumentów planistycznych.

Więcej na temat projektu i naboru: https://www.frdl.org.pl/njk