Prof. Jerzy Regulski (1924-2015)

Szczegóły opracowania

AUTOR: Małgorzata Herbich – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

LICZBA STRON: 4

ROK PUBLIKACJI: 2015

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: GSiA

Opis opracowania

Wpomnienie o profesorze Regulskim z lutowego numeru „GSiA”.