Aktualne problemy realizacji świadczeń z pomocy społecznej

Miejsce
Internet
Termin
06-7 lipca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
440 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

• Zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej m.in. w zakresie konsekwencji odmowy współdziałania z pracownikiem socjalnym; ustalania sytuacji dochodowej; ustalania wysokości zasiłku stałego za czas zawieszonego postępowania do czasu dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności; ustalania i zwalniania z odpłatności mieszkańca i osób zobowiązanych za pobyt w DPS.
• Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych).

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
I. Zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej:
1. Zasada pomocniczości. Wymóg wykorzystania własnych zasobów, możliwości i uprawnień osób ubiegających się lub korzystających ze świadczeń.
2. Naruszenie obowiązku współdziałania np. poprzez odmowę podjęcia zatrudnienia, odmowę przeprowadzenia wywiadu.
3. Świadczenia obligatoryjne z pomocy społecznej.
4. Katalog świadczeń przyznawanych w drodze uznania administracyjnego.
II. Uporządkowanie spraw świadczeń z pomocy społecznej w odniesieniu do realizacji działań osłonowych w związku z przeciwdziałaniem COVID -19
1. Przedłużenie z urzędu ważności orzeczeń o niepełnosprawności a prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
2. Ustalanie sytuacji mającej wpływ na prawo do świadczeń w formie rozmowy telefonicznej pracownika socjalnego zamiast przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
3. Zmiany lub uchylania decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej w okresie epidemii COVID -19.
III. Ustalanie sytuacji dochodowej osób/rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w tym:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, z wieloletnim doświadczeniem jako pracownik socjalny i kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dydaktyk w obszarze pracy socjalnej; ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i administracji publicznej. Od wielu lat specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Na bieżąco śledzi zmiany przepisów i podnosi kompetencje zawodowe. Ponad 10 lat prowadzi szkolenia umożliwiające uczestnikom praktykowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Współautorka ogólnopolskich publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Konsultantka i doradczyni merytoryczna wybranych ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena:
440 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 2 lipca 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!