Bezpieczna obsługa klienta w urzędzie w perspektywie COVID-19

Miejsce
Internet
Termin
6 lipca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
240 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady bezpiecznej obsługi klienta w urzędzie w perspektywie COVID-19. Będą potrafili stworzyć bezpieczne miejsce do współpracy na linii urzędnik-klient. Dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas obsługi klienta.

zwiń
rozwiń
Program

I. Wprowadzenie do warsztatów:
1. Zagadnienia organizacyjne, agenda szkolenia.
2. Ustalenie zasad współpracy w czasie szkolenia.
3. Matryca celów.
II. Zalecenia dot. obsługi klienta w perspektywie COVID-19:
1. Zasady umawiania wizyt w urzędzie – system rezerwacji, strona internetowa, telefon.
2. Limity ilościowe osób przebywających w jednym pomieszczeniu.
3. Rekomendacje dot. proksemiki pomieszczeń – ustawienie biurek, części wspólne…
4. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników.
5. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej klientów.
6. Zasady dezynfekcji w budynkach urzędów.
7. Zasady przyjmowania korespondencji.
8. Zasady dotyczące używania systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
9. Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia obsługi klienta zakażonego COVID19.
III. Trudne sytuacje w obsłudze klienta:
1. Wybrane elementy Kodeksu karnego wspierające pracownika w procesie trudnych sytuacji w obsłudze klienta.
2. Znaczenie proksemiki pomieszczeń w obsłudze klienta w urzędzie.
3. Sposoby radzenia sobie z manipulacją ze strony klienta.
4. Obsługa klienta stosującego agresję słowną.
5. Obsługa klienta stosującego agresję fizyczną.
6. Obsługa klienta stosującego szantaż.
7. Obsługa klienta stosującego szantaż emocjonalny.
8. Obsługa klienta napastliwego.
9. Obsługa klienta „molestującego zapachami”.
10. Obsługa klienta niepełnosprawnego.
11. Obsługa klientów ze szczególnymi potrzebami.
IV. Asertywność podczas obsługi klientów:
1. Definicja asertywności.
2. Uległość – asertywność – agresja.
3. Trzy podstawowe style komunikacji.
4. Asertywne cele.
5. Asertywna ekspresja.
6. Asertywne słuchanie.
7. Odpowiadanie na krytykę.
8. Asertywność w obsłudze trudnego klienta w urzędzie.
9. Asertywna odmowa.
10. Narzędzia asertywności – jestem słoniem, jujitsu, zdarta płyta, kocham, ale nie dam.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszystkie osoby obsługujące klientów w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej. Osoby pragnące doskonalić swoje umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi klienta.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener i doradca, HR Business Partner, właściciel firmy szkoleniowej. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ponad 9000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych. Nauczyciel akademicki. Autor kilkunastu systemów ocen pracowniczych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wrażeń klientów. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały. Prowadzi szkolenia m.in. z następujących obszarów: obsługa klienta, język urzędowy, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja wewnętrzna, radzenie sobie ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego, zarządzanie czasem.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena:
240 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 2 lipca 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!