Dotowanie przedszkoli niesamorządowych i szkół publicznych niesamorządowych warsztaty dla samorządów

Adresaci

Zapraszamy pracowników wydziałów oświaty, osób odpowiedzialnych za obliczenie oraz kontrolę dotacji. Samorządy odpowiedzialne za przekazywanie dotacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uporządkowanie wiedzy o zmianach w systemie dotowania niesamorządowych jednostek.
 • Prawidłowa wykładnia prawna zmian oraz przygotowanie do kontroli.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają objaśnienia na temat zmian w ustawie o systemie oświaty w części dotowania jednostek niesamorządowych.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 150.000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener: edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy, Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Ćwiczenia z obliczania kwoty dotacji.
 2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i intencji ustawodawcy.
 3. Warsztaty z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: czy robimy to prawidłowo?
 4. O co zabiegają kancelarie prawne kontrolując obliczanie dotacji przez samorządy?
 5. Wskaźnik zwiększający wysokość dotacji dla szkół - policzymy na przykładzie wybranej gminy.
 6. Dotowanie dzieci z orzeczeniami - zasady, regulacje, zwroty, ćwiczenie obliczenia wskaźnika i wykorzystanie teoretycznej kwoty w praktyce.
 7. Dotowanie jednostek w okresie pandemii.
 8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

Podczas szkolenia uczestnik powinien mieć przed sobą metryczki za 2020 rok, plan finansowy gminy/powiatu oraz statystyczną liczbę uczniów na dzień 30.09.2019 r.

zwiń
rozwiń