Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych. Warsztaty dla samorządów

Cele i korzyści
  • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej wyliczania wysokości dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.
  • Zdobyte podczas warsztatów informacje pozwolą na prawidłowe zastosowanie algorytmów zapisanych w ustawie oraz dokonać niezbędnych kalkulacji w obliczaniu kwoty dotacji, jak również jej aktualizacji, której będą dokonywać w czerwcu.
  • Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń
  • Pokażemy jak policzyć podstawową kwotę dotacji, wskaźnik zwiększający, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji. Prowadzący na Excelu, który zostanie udostępniony Uczestnikom pokaże wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji.
  • Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Model wykonany będzie w Excelu i udostępniony po szkoleniu każdemu Uczestnikowi.
  • Po szkoleniu pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności praktyczne – z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna.
2. Warsztaty z obliczania kwoty dotacji. Wyjaśnienie pojęć; najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
3. Warsztaty z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.
4. Zasada dotowania jednej placówki wychowania przedszkolnego i jednej szkoły dla dorosłych.
5. Zasada przekazywania dotacji za zdanie egzaminu.
6. Ustawowe warunki otrzymania dotacji.
7. Zasady przekazywania dotacji.
8. Zasady wydatkowania dotacji.
9. Kontrola wydatkowania dotacji.
10. Wstrzymanie dotacji.
11. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji.
12. Zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych: m.in. limit dotacji na wynagrodzenie dyrektora szkoły, wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
13. Zmiany, które Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło w obszarze dotacji oświatowych od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r.: 

• Zmiany w zakresie zasad dotowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
• Zmiany w wyliczaniu wskaźnika zwiększającego.
• Zmiany w zasadach limitowania wysokości dotacji przeznaczanej na wynagrodzenie dyrektora i pracowników dotowanej szkoły w odniesieniu do wymiaru etatu.
14. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty, budżetu, przedstawiciele jednostek obsługujących (CUW, ZEAS), wszystkie osoby zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych, kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń