Dyscyplina finansów publicznych. Ustawowe odstępstwa i nowe zasady postępowania w obszarze należności, zobowiązań, dotacji, zamówień publicznych w sektorze samorządowych jednostek finansów publicznych w okresie COVID-19

Cele i korzyści

Zapoznanie się ze skutkami ustaw w sprawie COVID-19 w obszarze finansów publicznych oraz konsekwencjami jakie te zmiany wywołały w zakresie istotnych odstępstw od dotychczasowych zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wskazane zostaną również szczególne uprawnienia organów wykonawczych wyłączające naruszenie dyscypliny zarówno w dochodzeniu należności jak i w zarządzaniu zmianami w realizacji i zarządzaniu budżetem, rozliczaniem dotacji, zamówieniami publicznymi oraz stosowaniem ulg dla przedsiębiorców w okresie pandemii.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie – podstawowe regulacje prawne.
2. Dyscyplina finansów publicznych.
3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności.
4. Kwota minimalna, wyłączenie odpowiedzialności i postępowanie w czasie COVID-19.
5. Zmiany w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych – wyłączenie odpowiedzialności:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane do finansistów samorządowych, skarbników, pracowników urzędów zajmujących się zadaniami związanymi z zarządzaniem zasobami JST, przewodniczących rad, radnych - członków komisji rewizyjnych, komisji finansów i budżetu organów stanowiących JST, pracowników pionu kontroli wewnętrznej, audytorów sektora finansów samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń