Egzekucja administracyjna podatków i niepodatkowych należności budżetowych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego w dobie covid – 19. Jaki wpływ na egzekucję miały kolejne tarcze antykryzysowe?

Cele i korzyści

Proponowane szkolenie ma na celu dostarczyć kompendium wiedzy, jaka wymagana jest od każdego z uczestników postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzyciela w tym postępowaniu. Program szkolenia uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie postępowania upominawczego i egzekucyjnego wynikające z kolejnych przepisów o tarczy antykryzysowej oraz najnowsze zmiany w egzekucji administracyjnej. Część przepisów wchodzi w życie już w lipcu 2020 r. a niektóre od 20 lutego 2021 r. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z procesem egzekucji administracyjnej wymagalnych należności pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, a także z praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznych działań egzekucyjnych. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące zarówno obligatoryjnych działań wierzycieli poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skuteczne sposoby prowadzenia egzekucji z pozycji organu egzekucyjnego oraz zasady współdziałania pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Omówienie wybranych źródeł prawa i zasad postępowania egzekucyjnego:
  1. Źródła prawa w administracyjnym postepowaniu egzekucyjnym,
  2. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji,
  3. Zakres przedmiotowy egzekucji administracyjnej,
  4. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego (zobowiązany, wierzyciel, podmioty na prawach strony, organ egzekucyjny).
zwiń
rozwiń
Adresaci
 • pracownicy organów administracji publicznej inicjujący z pozycji wierzyciela egzekucję administracyjną,
 • pracownicy działów księgowości obsługujący należności publicznoprawne,
 • osoby nadzorujące i odpowiedzialne za likwidację zaległości publicznoprawnych, w tym przedstawiciele wyspecjalizowanych komórek windykacyjnych,
 • inne osoby zainteresowane nabyciem wiedzy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń