Forum Skarbników: Likwidacja zaległości w należnościach jednostek samorządu terytorialnego w dobie COVID-19.

Miejsce
Internet
Termin
19 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
180/249 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Przedmiotem sesji szkoleniowej jest omówienia zmian przepisów w zakresie likwidacji zaległości w dochodach cywilnoprawnych i publicznoprawnych jednostek samorządu terytorialnego oraz nowej ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (możliwość dochodzenia 40, 70 lub 100 EURO) jak również najnowszych i zmian ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie pozycji prawnej i zadań wierzyciela. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie przepisów dot. zmian w egzekucji administracyjnej i windykacji należności cywilnoprawnych wynikających z tzw. Tarczy antykryzysowej.
2. Doręczanie upomnień i wezwań do zapłaty (czy upomnienie może być skutecznie doręczone w okresie kwarantanny?)
3. Czy kierować do zobowiązanych upomnienia na zaległości w związku
z ogłoszonym stanem epidemiologicznym?
4. Czy i na jakiej podstawie można w sposób formalny uregulować kwestie dot. ewentualnego niewysyłania do zobowiązanych upomnień dot. zaległości.
5. Czy wystawiać i kierować do organu egzekucyjnego tytuły wykonawcze w okresie stanu epidemiologicznego?

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Roman
Specjalista ds. szkoleń
tel. 223519327
elzbieta.roman@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla członków Forum wynosi 180 zł od osoby i pokryty będzie ze opłat członkowskich za miesiąc czerwiec 2020 r. Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 249 zł.Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 15 czerwca 2020 r. pod numer fax.: 22 351 93 10 lub e-mail: elzbieta.roman@frdl.org.pl
Potwierdzenia należy wysłać najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. Ewentualną rezygnację przed szkoleniem można zgłosić najpóźniej 2 dni przed szkoleniem.