Forum Skarbników: Likwidacja zaległości w należnościach jednostek samorządu terytorialnego w dobie COVID-19.

Miejsce
Internet
Termin
19 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
165/249 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Przedmiotem sesji szkoleniowej jest omówienia zmian przepisów w zakresie likwidacji zaległości w dochodach cywilnoprawnych i publicznoprawnych jednostek samorządu terytorialnego oraz nowej ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (możliwość dochodzenia 40, 70 lub 100 EURO) jak również najnowszych i zmian ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie pozycji prawnej i zadań wierzyciela. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie przepisów dot. zmian w egzekucji administracyjnej i windykacji należności cywilnoprawnych wynikających z tzw. Tarczy antykryzysowej.
2. Doręczanie upomnień i wezwań do zapłaty (czy upomnienie może być skutecznie doręczone w okresie kwarantanny?)
3. Czy kierować do zobowiązanych upomnienia na zaległości w związku
z ogłoszonym stanem epidemiologicznym?
4. Czy i na jakiej podstawie można w sposób formalny uregulować kwestie dot. ewentualnego niewysyłania do zobowiązanych upomnień dot. zaległości.
5. Czy wystawiać i kierować do organu egzekucyjnego tytuły wykonawcze w okresie stanu epidemiologicznego?

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Marciniak-Mordel
Koordynator zespołu CS w Łodzi
tel. 42 3073238
k.marciniak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Sesja szkoleniowa Forum odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00 odbędzie się w formule online. 
Platforma, na której się ono odbywa, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową. Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji.
Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc czerwiec 2020. 
Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Skarbników to 249 zł. 
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 15 czerwca 2020 r.: na adres mailowy biuro@frdl-lodz.pl lub numer fax 42/288 12 86 wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl