Kodeks Postępowania Administracyjnego dla zaawansowanych. Szczegółowe omówienie wybranych zagadnień istotnych dla praktyki urzędnika

Cele i korzyści

• Wskazanie zmian w procedurze administracyjnej wprowadzonej ustawą Covid 19, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki działania jednostek samorządu terytorialnego.
• Analiza trudnych obszarów dotyczących wydawania decyzji, w tym problematyki doręczeń, ochrony danych osobowych, upoważnień i pełnomocnictw na podstawie kontroli NIK.

• Przedstawienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego procedury administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów. Skutki ich niestosowania.
2. Strona postępowania a postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Analiza przypadków, procedura postępowania.
3. Pełnomocnictwo. Jak ma postępować organ w stosunku do pełnomocników strony? Szczegółowe zasady – omówienie na podstawie orzecznictwa.
4. Kiedy pismo administracyjne jest prawidłowo doręczone? Doręczenia na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych. Doręczenia między organami publicznymi na gruncie KPA.
5. Terminy załatwiania spraw. Bezczynność i przewlekłość postępowania - jakie rodzi skutki dla organu? Załatwianie spraw w terminie a instytucja ponaglenia.
6. Jak prawidłowo dokonać wszczęcia postępowania administracyjnego? Obowiązki organu:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, kierownicy i pracownicy wydający decyzje w administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń