Koronawirus a realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i klubom sportowym

Cele i korzyści

Prowadzący w trakcie zajęć odpowie na nurtujące pytania w tym: co zrobić w zakresie realizowanych zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii koronawirusa?

Na webinarium poruszone będą m.in. następujące zagadnienia:

 • Konkurs został rozstrzygnięty czy można wstrzymać podpisywanie umów?
 • Czy istnieje możliwość odwołania konkursu?
 • Czy kwalifikować koszty ponoszone na wynajem sal, wynagrodzenia trenerów jeśli z powodu epidemii nie odbywają się zajęcia?
 • Co z dalszą wypłatą przyznanych stypendiów sportowych?
 • Jakie rozwiązania niesie w zakresie zlecania zadań tarcza antykryzysowa?
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - protokół ustaleń - przykład dokumentu.
 • Czy kwalifikować już poniesione wydatki i jak je traktować przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron?
 • A co z rezultatami podczas pandemii?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Rozliczenie transzy i przekazanie kolejkowych a realizacja zadania w dobie epidemii.
  Kolejne odmrożenia a realizacja zadań.
 2. COVID-19 a realizacja zadań zleconych w oparciu o uchwałę o wspieraniu sportu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursów a stan epidemii.
 4. Realizacja zadań publicznych w dobie pandemii, jak dostosować się do tych warunków.
 5. Tarcza antykryzysowa a realizacja zadań publicznych.
 6. Tarcza 2.0 a realizacja zadań publicznych.
 7. Stopniowe znoszenie obostrzeń związanych ze stanem epidemii a możliwość realizacji zadań (realizacja działań statutowych organizacji, wyjazdy wakacyjne)
 8. Przekazanie kolejnej transzy na drugie półrocze (czy możliwe jest zmniejszenie środków).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2020 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń