Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw - edycja III

Miejsce
Kielce
Termin
04 lipca - 29 sierpnia 2020
Czas trwania
09:00 - 15:00
Cena
1180,00 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia Oświadczenie

każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 5% zniżki!

Informacje o szkoleniu

Kurs w dniach 4, 11 lipca oraz 22, 29 sierpnia 2020r. (cztery soboty) realizowany w formule stacjonarnej w Best Western Grand Hotel w Kielcach w godzinach 09.00-14.00

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma CERTYFIKAT uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu dla 1 osoby wynosi 1180,00 zł netto
(zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych)

każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 5% zniżki!

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch

liczba miejsc ograniczona do 15 osób

Organizacja szkolenia uwzględnienia aktualne wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego o zaostrzonym rygorze sanitarnym.

Liczba uczestników została ograniczona z zachowaniem zwiększonego dystansu pomiędzy uczestnikami.

Podczas każdorazowego wejścia na salę szkoleniową obowiązuje odkażanie rąk.

Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny być zdrowe, nie powinny posiadać objawów charakterystycznych dla chorych na COVID-19, nie powinny przebywać w izolacji lub wyznaczonej kwarantannie (dotyczy również członków rodzin).

Poprosimy  Państwa o podpisanie  oświadczenia w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie  szczegółowe zasad i organizacji  rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, co pozwoli uczestnikom na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, właściwe wykonywanie zadań i unikanie błędów w zakresie rachunkowości budżetowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości, zasady rachunkowości, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Organizacja rachunkowości, zasady opracowania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

2. Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych:

a)  Ewidencja dochodów i wydatków, z uwzględnieniem VAT,

b) Ewidencja przychodów i kosztów,

c) Ewidencja i wycena środków trwałych, środków trwałych w budowie,

d) Ewidencja udzielania i rozliczania dotacji,

e) Ewidencja dochodów związanych z realizacją zdań zleconych,

f) Ewidencja operacji na wydzielonym rachunku dochodów (konto 132),

g) Ewidencja sum depozytowych,

h) Ewidencja ZFŚS,

i) Ewidencja funduszu (konto 800),

j) Ewidencja na kontach pozabilansowych.

3.  Ewidencja wykonania budżetu, ewidencja kredytów i pożyczek, ewidencja rozrachunków z budżetami.

4. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdania z operacji finansowych.

5. Zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów.

6. Sprawozdawczość finansowa:

a)  Bilans z wykonania budżetu,

b) Bilans jednostek budżetowych,

c) Rachunek zysków i strat,

d) Zestawienie zmian w funduszu jednostki,

e) Informacja dodatkowa.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które rozpoczynają pracę w działach finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych a także pracownicy pragnący uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie rachunkowości budżetowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony trener przez służby księgowo - finansowe JST.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Best Western Grand Hotel w Kielcach
Koordynatorzy
Sebastian Milner
Specjalista ds szkoleń i konsultingu
tel. 41-343-00-38 wew. 22
sebastian.milner@frdl.kielce.pl
Aneta Panek
Specjalista ds szkoleń i konsultingu
tel. 41-343-00-38 wew. 32
aneta.panek@frdl.kielce.pl
Monika Dziedzic
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.kielce.pl, faksem 41-243-62-63 lub poprzez formularz zgłoszenia do 30 czerwca 2020 r. 
UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!