Naruszenia ochrony danych osobowych z uwzględnieniem pracy zdalnej

Cele i korzyści
  • Omówienie zasad reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych i ich dokumentowania w przypadku pracy zdalnej.
  • Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę na temat procedur obsługi naruszeń, ich dokumentowania, wiedza o potencjalnych zagrożeniach naruszeniami w przypadku pracy zdalnej.
zwiń
rozwiń
Program

Podczas webinarium odpowiemy na pytania:
1. Na jakie rozwiązania należy zwrócić uwagę, organizując pracę zdalną?
2. Jakie procedury warto opracować w przypadku pracy zdalnej?
3. Jak reagować na incydenty i naruszenia związane z pracą zdalną?
4. Stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych – czyja to kompetencja w przypadku pracy zdalnej?
5. Zgłaszanie incydentu lub naruszenia wewnątrz organizacji – na co zwrócić uwagę w przypadku pracy zdalnej?
6. Realizacja obowiązku zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu ochrony danych osobowych.
7. Jak ma wyglądać dokumentowanie naruszeń?
8. Jaka jest rola IOD przy obsłudze incydentów, zgłaszaniu naruszenia do organu nadzorczego i informowaniu osoby fizycznej?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe szczególnie tych instytucji, które organizują pracę w systemie zdalnym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Radca prawny, redaktor naczelna „ABI Expert”, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o., wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.
oraz
Radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., prezes SBC Inspektor Sp. z o.o.

zwiń
rozwiń