Nowe przypadki i zasady przetwarzania danych osobowych związane z przeciwdziałaniem występowaniu koronawirusa, a wymagania RODO

Cele i korzyści
  • Szczegółowe omówienie zakresu uprawnień i możliwych podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników, pracowników tymczasowych, a także osób odwiedzających zakład pracy (gości) w związku z procedurami przeciwdziałania rozprzestrzeniania koronawirusa, jakie wdrażają aktualnie pracodawcy.
  • Przedstawienie konkretnych interpretacji prawnych wraz z propozycjami rozwiązań o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzania ankiet medycznych, badań temperatury ciała, wprowadzenia automatycznych systemów weryfikujących ciepłotę ciała, współpracy z firmami ochroniarskimi w zakresie weryfikacji stanu zdrowia pracowników i gości.
  • Możliwość bezpośrednich konsultacji z wykładowcą – radcą prawnym i ekspertem w dziedzinie ochrony danych osobowych, który wdrożył rozwiązania w zakresie przeciwdziałania COVID-19 w ponad 20 zakładach pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Możliwy zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników oraz osób odwiedzających zakłady pracy w zakresie ankiet medycznych oraz ankiet związanych z potencjalnym występowaniem symptomów COVID-19.
2. Jakie możliwości mają aktualnie pracodawcy w zakresie badania temperatury ciała pracowników oraz osób odwiedzających zakład pracy? Wskazanie konkretnych propozycji rozwiązań.
3. Zapewnianie pracownikom możliwości przeprowadzania badań przesiewowych na obecność koronawirusa w ramach wsparcia pracodawcy – w jaki sposób ułożyć ten proces by nie narażać się na zarzut przetwarzania szczególnych kategorii danych bez podstawy prawnej?
4. Współpraca pracodawcy z Sanepidem – w jakich okolicznościach może dochodzić do przetwarzania danych o stanie zdrowia pracowników?
5. Zdalna praca wymuszona przez koronawirusa, a możliwy zakres monitorowania sposobu wykonywania pracy przez pracodawcę oraz podstawy prawne.
6. Rozliczanie czasu pracy w ramach pracy zdalnej, a przetwarzanie danych osobowych o pracownikach.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Inspektorzy Ochrony Danych, Managerowie Compliance, Szefowie Działów Prawnych, Dyrektorzy HR.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, wieloletni ekspert prawny w zakresie ochrony danych osobowych, założyciel kancelarii „ODOekspert”. Autor ponad 150 programów rozwoju kompetencji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Inspektorów Ochrony Danych oraz specjalistów ds. ochrony danych osobowych. Doradca w zespole Cyberbezpieczeństwa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Zrealizował ponad 250 projektów audytowych i wdrożeniowych w obszarze ochrony danych osobowych m.in. na rzecz podmiotów z branż: produkcyjnej, finansowej, energetycznej, medycznej, telekomunikacyjnej oraz administracji publicznej. Jest znany z prowadzenia szkoleń w sposób bardzo obrazowy i oparty na wielu ćwiczeniach oraz praktycznych przykładach. Autor artykułów i książek poświęconych tematyce ochrony danych osobowych, w tym najobszerniejszej na rynku publikacji poświęconej tematyce stosowania monitoringu wizyjnego w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (publikacja „Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, przepisy sektorowe oraz wytyczne UODO”, wydana nakładem wydawnictwa PRESSCOM, 2019 r.)

zwiń
rozwiń