Obowiązki jst dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Miejsce
Internet
Termin
14 sierpnia 2020
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
260 zł
Zapisz się na szkolenie

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Zapraszamy Państwa na spotkanie na którym zostanie omówiona kompleksowe problematyka dotycząca obowiązków administracji publicznej związanych z realizacją ustaw dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, powołania koordynatora (od 30 września br.) oraz omówienie istotnych ze względu na realizację ustaw terminów.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W trakcie zajęć prowadząca omówi minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny.

Prowadząca wskaże obowiązki dotyczące:

 • koordynacji w zapewnieniu dostępności osom ze szczególnymi potrzebami,
 • powołania koordynatora ds. dostępności,
 • powstania Rady Dostępności,
 • Funduszu Dostępności.

Podczas szkolenia zostanie omówiony szereg zmian w przepisach prawa dotyczących problematyki dostępności m.in. zmian w ustawie Prawo budowlane, ustawie o planowaniu przestrzennym, o transporcie zbiorowym.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podmioty zobowiązane do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny.
 3. Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami.
 4. Dostęp alternatywny.
 5. Koordynacja zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 6. Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 7. Koordynator do spraw dostępności.
 8. Rada Dostępności.
 9. Certyfikacja dostępności.
 10. Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 11. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 12. Termin zapewnienia dostępności.
 13. Skarga na brak dostępności.
 14. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.
 15. Fundusz Dostępności.
 16. Wejście w życie przepisów.
 17. Zmiany w przepisach prawa:
  • w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  • w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • w ustawie z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
  • w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, administratorzy BIP-ów i serwisów informacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatorzy ds. dostępności, osoby, które zostaną powołane na (chcą się ubiegać o) stanowisko.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Joanna Kulas
Koordynator szkoleń, koordynator forów samorządowych
tel. 17 862 69 64
joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl