Ochrona informacji niejawnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Organizacja pracy kancelarii materiałów niejawnych

Adresaci

Sekretarze w jednostkach samorządu terytorialnego, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za rejestrację i obieg dokumentów niejawnych/ kierownicy Kancelarii Materiałów Niejawnych, pracownicy komórek zarządzania kryzysowego i OC, pracownicy komórek organizacyjnych, inne osoby odpowiedzialne w jednostce za ochronę informacji niejawnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie wpływu zagrożeń epidemiologicznych na organizację systemu ochrony informacji niejawnych w jednostkach samorządowych. 

Podniesienie świadomości uczestników co do praktycznego zastosowania wymagań określonych ustawą z dnia
5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych i wprowadzenia w życie w jednostkach samorządu terytorialnego konkretnych rozwiązań, na podstawie praktycznych przykładów i wzorów.

Wymierną korzyść będzie stanowić przypomnienie obowiązujących zasad ochrony informacji niejawnych oraz nabycie/udoskonalenie przez uczestników umiejętności opracowania dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie informacji niejawnych. 

Uczestnicy zapoznają się także z podstawowymi metodami stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, tak aby skutecznie zabezpieczyć posiadane informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu ochrony informacji niejawnych. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych. 
 2. Zasady dostępu do informacji niejawnych.
 3. Dokumenty niejawne: przegląd dokumentów niejawnych, zmiana lub zniesienie klauzuli tajności, protokoły.
 4. Kancelaria tajna a kancelaria niejawna.
 5. Okresy ochrony dokumentów niejawnych.
 6. Zadania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w samorządowej jednostce organizacyjnej.
 7. Ewidencja dokumentów niejawnych.
 8. Środki bezpieczeństwa fizycznego - rodzaje i dobór.
 9. Postępowanie z dokumentami niejawnymi w trakcie stanów nadzwyczajnych oraz zagrożeń epidemiologicznych.
 10. Archiwizacja oraz niszczenie dokumentów niejawnych.
 11. Kontrole prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
zwiń
rozwiń