Praca biura rady i rady jako organu stanowiącego JST w dobie epidemii

Adresaci

Sekretarze, przewodniczący rady, pracownicy biur rady gminy, miasta i powiatu, radni, wszystkie osoby zainteresowane tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie pracy rady, w tym szczegółowe omówienie funkcjonowania rady na tle koronawirusa;
 • Poznanie aspektów związanych z funkcjonowaniem organów gminy/miasta, wzajemnych relacji pomiędzy organem stanowiącym a wykonawczym, organizacja rady i zadania biura rady;
 • Omówienie prac w komisjach, w tym rewizyjnej, skarg i wniosków;
 • Wskazanie aspektów stosowania przepisów o RODO w pracy organów gminy/miasta;
 • Przedstawienie działalności kontrolnej rady, wskazanie kwestii dotyczących problematyki uchwalania budżetu;
 • Możliwość wymiany doświadczeń, konsultacji kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania w JST, praktyk, od 12 lat Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, specjalność administracja samorządowa. Trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z organizacją pracy urzędu i współpracą z biurem rady. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zagadnienia ogólne:
  • Ramy prawne funkcjonowania organów JST,
  • Wzajemna relacja organów gminy – organ stanowiący a wykonawczy,
  • Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki.
 2. Organizacja rady i zadania biura rady:
  • Rola i zadania przewodniczącego rady,
  • Obsługa rady przez biuro rady, relacje służbowe i współpraca z przewodniczącym rady, przygotowanie sesji i komisji w dobie koronawirusa,
  • Porządek i przebieg obrad sesji rady – w tym głosowanie i nagrywanie,
  • Funkcjonowanie komisji rady, zadania przewodniczących komisji i radnych.
 3. Funkcjonowanie i aktualne zagadnienia w pracy rady z uwzględnieniem trudności związanych z koronawirusem:
  • Działalność kontrolna rady, komisji rewizyjnej,
  • Interpelacje i zapytania radnych, dostęp do informacji publicznej,
  • Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji,
  • Oświadczenia majątkowe radnych,
  • RODO - obowiązki w zakresie ochrona danych osobowych.
 4. Dyskusja.
zwiń
rozwiń